X
Menu

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI : www.interbustur.com

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. www.interbustur.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

  1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

www.interbustur.com sitesinin tüm hakları Avrupa Sanat Derneği (AVSAT)’ne aittir. Bu web sayfasında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır.  www.interbustur.com’da yer alan her türlü bilgilerin ve materyallerin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Kullanıcı Website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile, tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, www.interbustur ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Site’den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte ‘Copyright © interbustur.com. Tüm hakları saklıdır.’ ifadesi eklenmeden kullanılamaz.  Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

  1. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

www.interbustur.com’un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

  1. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

www.interbustur.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde interbustur.com’un hiçbir kontrolü olmadığı için, interbustur.com’un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca interbustur.com’un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

  1. Kullanıcı Bilgileri Hakkında

www.interbustur.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları başvuru, talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

  1. Hak ve Sorumluluklar

www.interbustur.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.interbustur.com ve Avrupa Sanat Derneği (AVSAT) site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.interbustur.com sitesi ve Avrupa Sanat Derneği’ne sorumluluk yüklenemez.

  1. Başvuru ve Katılım

www.interbustur.com her türlü kullanıcıya açıktır. Kullanıcı siteye bilgi almak veya başvuru yapmak amacıyla ziyaret edebilir. www.interbustur.com’un düzenlemiş olduğu programlar ve bu programlara katılım koşulları sitede açıkça belirtilmektedir. www.interbustur.com herhangi bir başvuru için başvuru esnasında kullanıcıdan ücret talep etmez, ancak kullanıcı başvurduğu programın gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.  www.interbustur.com kullanıcının başvurusundan sonra ödeme ve gerekli işlemler için mail, sms veya telefon yoluyla kullanıcıyı bilgilendirir. Kullanıcı kendisinden talep edilen ilk ödemeyi ve kendisinden istenen sözleşmeyi  imzalayıp posta-kargo yoluyla göndererek www.interbustur.com’un tüm koşullarını kesin olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcının sitede yer alan herhangi bir programa başvuruda bulunması o programa kesin olarak kabul edileceği ve katılacağı anlamına gelmez. www.interbustur.com uygun görmediği her türlü kullanıcıyı programlara dahil etmeme ve programdan çıkarma hakkına sahiptir.

  1. Ödeme ve İptal

Kullanıcı başvuruda bulunduğu program için kendisinden istenen ön ödeme veya sözleşmeden birini zamanında göndererek başvurduğu programa kesin olarak katılacağını belirtmiş sayılır. Program ücreti ve ilgili programın ödeme takvimi kullanıcının başvurusundan sonra mail, sms veya telefon yoluyla kendisine açıkça bildirilir. Başvuruda bulunan kullanıcı herhangi bir ödeme ve belge göndermeyerek başvurusunun iptalini sağlayabilir. Ancak kullanıcı ön ödeme veya sözleşmeyi gönderdiği halde, herhangi bir nedenden dolayı katılımının iptalini isterse mail veya sms yoluyla bunu bildirmelidir. Kendisinden istenilen ön ödemeyi veya sözleşmeyi gönderen kullanıcı kesin olarak programa katılacak sayıldığından iptal durumunda program ücretinin geri kalanını kabul edildiği programın başlangıç tarihinden itibaren 30 iş günü içinde ödemekle yükümlüdür. Ön ödeme veya sözleşmeyi gönderen kullanıcıdan hangi şart veya şartlarda ödemenin geri kalanının alınmayacağı kullanıcıya gönderilen sözleşmenin 8.maddesinde açıkta belirtilmektedir.

Başvurduğu program için kullanıcıya vize gerekiyorsa, vize için gerekli işlemlerini kendisi yapabilir veya bu konuda destek alabilir. www.interbustur.com adresinde yer alan programların vize ücretleri değişiklik gösterebilir. Vize ücreti kullanıcının başvurusundan sonra kendisine gönderilen sözleşmenin 12.maddesinde açıkça belirtilmektedir. Kullanıcı www.interbustur.com aracılığıyla vize başvurusunda bulunmuş ise vizesinin onaylanması, onaylanmaması veya kullanıcının vizesinin onaylandığı halde programa dahil olmaması durumunda vize ücreti kendisinden alınır. www.interbustur.com vize ücretini,  işlem öncesi, işlem esnası, işlem sonrası veya programın başlangıç günü kullanıcıdan talep eder. Kullanıcı kabul edildiği programın vize ücretini belirtilen tarihte ödemekle yükümlüdür.

www.interbustur.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, Avrupa Sanat Derneği (AVSAT)’ne aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

Şanlıurfa Web Tasarım